Çevre Obezite Tedavisi ve Cerrahisi | obezite cerrahisi, obezite, çevre
  • Klinik Deneyim
  • Uzman Cerrahlar
  • Hasta Kontrolü
  • Eğitimli Personel
  • Tıbbi Danışmanlık
  • Klinik Deneyim

  • Uzman Cerrahlar

  • Hasta Kontrolü

  • Eğitimli Personel

  • Tıbbi Danışmanlık

Obezite cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilen bir hastalıktır!

Laparoskopik ve robotik yöntemle gerçekleştiren operasyonlarla sizi bu hastalığınızdan kurtarabiliriz.

Vücut Kitle İndeksi

Vücut Kitle İndeksi (VKİ), yetişkin bir insanın vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır. İdeal ağırlık ise ulaşılmak istenen VKİ'nin, boy uzunluğunun karesi ile çarpılmasıyla elde edilir.

Yaşlara göre uygun vücut kitle indeksi değerleri ise şöyledir:

Yaş İdeal VKİ
19-24 19-24
25-34 20-25
35-44 21-26
45-54 22-27
55-65 23-28
+65 24-29

Opr. Dr. Hakan EVRÜKE

Opr. Dr. Hakan EVRÜKE

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Uzmanlık Alanı: Genel Cerrahi (Obezite)
Akademik Unvanı: Opr. Dr.
Üye Olduğu Dernekler: Türk Tabipler Birliği, Türk Cerrahi Derneği, Endoskkopik Laparoskopik Cerrahi Derneği, Kolorektal Cerrahi Derneği, Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu

Online Yardım